Product prijzen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Dutchwebplaza behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van haar producten te wijzigen.

Algemeen
Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld als ondersteuning van de verkoop in de webwinkel. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Privacy

Dutchwebplaza zal geen enkele informatie welke zij ontvangt van klanten doorverkopen of op enig andere manier vervreemden aan derden.

LET OP - Bestellingen worden pas na 16 Augustus verzonden i.v.m. de vakantie.